Go to content Go to search
Pergon kestävät laminaatti-, vinyyli- ja kovapuulattiat

Pergo-lattiat: pitkäikäiseen käyttöön

Mikä selittää keskeisen asemamme lattia-alalla? Keskittymisemme laatuun ja innovointiin tulevaisuutta varten! Parantamalla jatkuvasti tuotteidemme suunnittelua ja ominaisuuksia pidämme tarkasti silmällä niiden kestävyyttä. Lue lisää kiertotalouteen, energiansäästöön ja päästöjen hallintaan liittyvistä toimenpiteistämme.

Pergon laminaatti- ja puulattiat on valmistettu 100-prosenttisesti talteenotetusta puusta

Kiertotalouden edelläkävijä

Kestävyys tulee luonnostaan

Unilin group – konserni pergon taustalla – on aina ollut edelläkävijä kiertotalouden saralla. Tämä alkoi jo vuonna 1960, jolloin ensimmäisen kerran hankimme pellavan vartta – pellavateollisuuden biopohjaista jätetuotetta – ja käytimme sitä lastulevyn valmistukseen. Siitä lähtien olemme keskittyneet uusiutuviin raaka-aineisiin, olipa kyse pellavan varsista tai esimerkiksi talteenotetusta puusta.

Puun talteenotto

Tulevaisuuteen keskittyvä lähestymistapa tarkoittaa, että käytämme uusia raaka-aineita niin vähän kuin mahdollista. Siksi pergo-laminaatin puinen ydinkerros ja puulattiamme on valmistettu kokonaan talteenotetusta puusta. Näihin tuotteisiin käytetään sahoilta, kestävän metsänhoidon prosesseista, tienvarsien hoidosta jne. Kerättyä puujätettä, joka muuten päätyisi kaatopaikalle tai poltettavaksi.

Pergo-lattiat on valmistettu kestävästi hoidettujen metsien puusta

Täysi hyöty raaka-aineistamme

Puilla on tärkeä rooli ilmaston ja biologisen monimuotoisuuden suojelemisessa, joten niitä on käsiteltävä vastuullisesti. Siksi hitaasti kasvavia puulajeja, kuten tammea, käytetään vain puulattioidemme pintakerroksissa. Aina kun mahdollista, esimerkiksi laminaattilattioidemme ytimessä ja puulattioissamme, käytämme joko nopeasti kasvavia puulajeja (kuten kuusta ja kumipuuta) tai talteenotetusta puusta valmistettua hdf-levyä.

Sandhamn-puulattiamallistomme menee vielä askeleen pidemmälle: näissä ainutlaatuiset lattiamallit sisältävät pieniä puukappaleita, jotka muuten päätyisivät jätteeksi. Näin saamme täyden hyödyn jokaisesta puusta.

Kestävä metsänhoito

Kestävä metsänhoito tarkoittaa metsien hyödyntämistä siten, että planeettamme suojelu ja biologinen monimuotoisuus turvataan, ja että puuta kasvaa vuoden aikana suhteessa enemmän kuin sitä hakataan. Kun metsää hoidetaan, tietyt puut kuten pienet ja taipuneet puut, jotka estävät parempien puiden kasvua, korjataan metsien hyvän kunnon säilyttämiseksi. Nämä harvennuspuut soveltuvat erinomaisesti lattiamateriaaliksi, ja käytämmekin niitä mahdollisimman paljon. Hankkimalla puuta kestävästi hoidetuista metsistä voimme olla varmoja siitä, että toimintamme ei edistä metsäkatoa.

Vastullisesti valmistetut Pergo-vinyylilattiat

Luomme pitkäikäisiä lattioita

Pergo-vinyylilattiat valmistetaan tällä hetkellä kolmesta pääainesosasta. Liitukivestä, joka on runsaasti esiintyvä luonnonvara, ja PVC:stä, jota kierrätämme sisäisesti. Pergo-vinyylilattiaan tarvitaan kuitenkin myös neitseellistä eli uutta PVC-materiaalia, jota valmistetaan kloorista (keittosuolasta) ja eteenistä (raakaöljystä), ja joka muodostaa noin neljäsosan vinyylin massasta. Tällä hetkellä emme voi välttää tämän arvokkaan ja uusiutumattoman raaka-aineen käyttöä, joten työskentelemme kovasti sen varmistamiseksi, että vinyylilattiamme kestävät hyvin pitkään, jopa 25 vuotta.

Toimintamme kierrätettyjen lattioiden saralla a:sta ö:hön

Emme koskaan lakkaa pohtimasta, kuinka voimme parantaa lattioidemme kestävyyttä. Tämä pohdinta alkaa jo suunnitteluvaiheessa, ja kysymme jatkuvasti oikeita kysymyksiä lattioidemme kestävyyden optimoimiseksi. Mitkä kemikaalit aiheuttavat esteitä kierrätykselle? Mitkä vaihtoehtoiset raaka-aineet voisivat olla sopivia? Miten saisimme tuotteemme kestämään vieläkin pidempään? Tutkimus- ja kehitystiimimme päivittäisenä tehtävänä on löytää parempia vastauksia näihin kysymyksiin ja jatkaa ponnistelujamme ja parannuksiamme kierrätettyjen lattioiden saralla.

Olemme äärimmäisen ylpeitä siitä, että saimme Joutsenmerkin ensimmäisenä lattianvalmistajana
Unilin Groupin A&U-biopolttoainevoimalaitos

Planeetan suojelu

Ilmaston lämpenemiseen liittyvät tavoitteet

Pariisin ilmastosopimuksessa on asetettu haastavia tavoitteita, joilla pyritään rajoittamaan ilmaston lämpenemisen vaikutuksia. Pergon emoyhtiö unilin group on sitoutunut tekemään kaikkensa edistääkseen sopimuksen kunnianhimoisinta tavoitetta eli ilmaston lämpeneminen rajaamista 1,5 asteeseen vuoteen 2050 mennessä lämpenemisen vaikutusten rajoittamiseksi. Tavoitteitamme ohjaa kansainvälisten järjestöjen ja muiden toimijoiden perustama science based targets -aloite, joka edistää parhaita käytäntöjä päästövähennysten saralla. On tärkeää ottaa merkittäviä askelia jo vuoteen 2030 mennessä, joten aloitimme erittäin kunnianhimoisilla lyhyen aikavälin tavoitteilla, joita seuraa asteittainen siirtymä kohti nettonollapäästöisyyttä vuonna 2050.

Uusiutuvat energialähteet kattavat puolet Unilin Groupin tuotannosta

Uusiutuva energia

Unilin group – yhtiö pergon taustalla – on investoinut kahteen biopolttoainevoimalaitokseen, joissa puupöly ja kierrätykseen soveltumaton puujäte muunnetaan vihreäksi energiaksi. Tätä energiaa käytetään omissa valmistusprosesseissamme. Energia, jota emme itse tarvitse, jaetaan kotitalouksien käyttöön. Käytämme myös tuulimyllyjen ja aurinkopaneelien tuottamaa energiaa. Näiden pyrkimystemme ansiosta uusiutuva energia kattaa jo noin 50 % konsernimme tuotannosta.

Eurooppalainen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma

Lähes kaikki unilin groupin tuotantolaitokset belgiassa kuuluvat EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaisen energiatehokkuuden toimintasuunnitelman piiriin. Ohjelman päätavoitteena on säästää mahdollisimman paljon energiaa varmistamalla, että kaikki energiansäästömahdollisuudet tunnistetaan ja toteutetaan, sekä seuraamalla ja hallitsemalla päivittäistä energiankulutusta. Toisena tavoitteena on maksimoida uusiutuvan energian käyttö.

Pergo-lattioilla on hyvin pienet päästöt

Raikkaan ilman tuulahdus

Vähäpäästöiset lattiat

Vietämme suurimman osan ajastamme sisällä, mikä tarkoittaa, että on tärkeää maksimoida sisäilman laatu. Ilmanlaatuun vaikuttavat monet asiat: ilmanvaihto, kynttilöiden polttaminen, käytetyt puhdistusaineet ja jopa sisustuksessa käytetyt materiaalit, kuten lattia. Siksi kannamme vastuumme vähäpäästöisten lattioiden valmistuksesta. Valmistamalla lattiamme mahdollisimman pitkälle itse tiedämme tarkasti, mitä materiaaleja ne sisältävät, ja voimme valvoa ja hallita haitallisten aineiden päästöjä.

Voc-yhdisteiden hallinta

Voc-yhdisteet (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) ovat orgaanisia yhdisteitä, joilla on korkea höyrynpaine huoneenlämmössä. Esimerkki näistä yhdisteistä on formaldehydi, jota esiintyy luonnostaan lattian ainesosissa. Oman valmistuksemme avulla voimme hallita ja rajoittaa VOC-yhdisteiden määrää. Laminaatti- ja puulattioidemme formaldehydipäästöt ovat siksi lähes olemattomat ja 10 kertaa EU:n asettamia rajoja pienemmät. Vinyylilattioissamme ei ole havaittu formaldehydiä. Tämän osoittavat lattioidemme saamat merkinnät A (puu) A+ (laminaatti, vinyyli) ja M1 (laminaatti, vinyyli).

Luottamuksen merkit

Pergo noudattaa luonnostaan kaikkia ympäristö- ja terveyslakeja ja -standardeja. Emme kuitenkaan tyydy vain tähän. Lattia-alan keskeisenä toimijana kannamme vastuumme ja otamme tulevaisuutemme vakavasti. Olemme siksi tehneet vaadittuakin kovemmin töitä täyttääksemme vapaaehtoisesti muita korkeita standardeja.

 • Joutsenmerkki

  Arvostettu Joutsenmerkki myönnetään tuotteille, jotka täyttävät korkeat ympäristövaatimukset koko elinkaarensa ajan.
  Arvostettu Joutsenmerkki myönnetään tuotteille, jotka täyttävät korkeat ympäristövaatimukset koko elinkaarensa ajan.
 • EU-ympäristömerkki

  Hyvästä ympäristönsuojelullisesta tasosta kertova merkki myönnetään tuotteille ja palveluille, jotka täyttävät korkeat ympäristöstandardit koko elinkaarensa ajan.
  Hyvästä ympäristönsuojelullisesta tasosta kertova merkki myönnetään tuotteille ja palveluille, jotka täyttävät korkeat ympäristöstandardit koko elinkaarensa ajan.
 • M1

  Todiste siitä, että lattiatuotteemme eivät vapauta myrkyllisiä aineita ja ovat hajuttomia.
  Todiste siitä, että lattiatuotteemme eivät vapauta myrkyllisiä aineita ja ovat hajuttomia.
 • A & A+

  Päästösertifikaatti, jonka korkein luokka on tunnustus erittäin vähäisille päästöille.
  Päästösertifikaatti, jonka korkein luokka on tunnustus erittäin vähäisille päästöille.
 • Ympäristötuoteseloste

  Ympäristötuoteselosteellamme osoitamme olevamme sitoutuneita antamaan täsmällistä, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa laminaatti- ja puutuotteidemme ympäristötehokkuudesta.

  Lataa laminaatin ympäristötuoteseloste
  Lataa puun ympäristötuoteseloste

  Ympäristötuoteselosteellamme osoitamme olevamme sitoutuneita antamaan täsmällistä, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa laminaatti- ja puutuotteidemme ympäristötehokkuudesta.

  Lataa laminaatin ympäristötuoteseloste
  Lataa puun ympäristötuoteseloste

 • PEFC

  Maailmanlaajuisesti luotettu merkki kestävästi hoidettujen metsien puusta valmistetuille tuotteille.
  Maailmanlaajuisesti luotettu merkki kestävästi hoidettujen metsien puusta valmistetuille tuotteille.
Pergon laminaatti-, vinyyli- ja puulattiat

Toimenpiteemme tuotetasolla

Ympäristötoimenpiteemme on määritetty tuotekohtaisesti. Tutustu laminaatti-, puu- ja vinyylilattioidemme valmistukseen.