Pergo-laminaattilattiat: kestäviä ytimeen asti

Pergo-laminaatti: maailman ensimmäinen lattia, jolla on pohjoismainen ympäristömerkki!

Pergolla haastamme itseämme jatkuvasti soveltamalla tiukkoja kriteerejä turvallisuuteen, terveyteen ja kestävyyteen. Laminaattilattioiden keksijöinä olemme ylpeitä siitä, että saimme Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin ensimmäisenä lattianvalmistajana. Minimoimme lattioidemme vaikutukset planeettaamme koko niiden elinkaaren ajalta jatkuvalla innovoinnilla.

Ydin 100-prosenttisesti kierrätettyä puuta

Laminaatin ytimen muodostava HDF-levy sisältää vain kierrätettyä puuta. Levyn valmistukseen käytetään muusta toiminnasta (sahoilta, metsänhoidosta, tienvarsien ja maiseman hoidosta jne.) syntyviä hyötyjätteitä, jotka muuten hävitettäisiin tai poltettaisiin. Käyttämällä vain talteenotettua puuta vältämme metsien hakkuut ja säästämme käyttämämme puun polttamiselta.

Laminaattilattiamme varastoivat hiiltä

Puilla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä ne sitovat hiilidioksidia itseensä ja varastoivat sen turvallisesti koko elinkaarensa ajaksi. Silloinkin, kun puusta valmistetaan esimerkiksi lattioita, hiili pysyy varastoituna siihen. Tämä tarkoittaa, että Pergo-laminaattilattian ytimen muodostava puu varastoi hiilidioksidia koko elinkaarensa ajan ja uudet istutetut puut sitovat vielä lisää hiilidioksidia. Puun varastoima hiilidioksidi vapautuu vasta, kun puu poltetaan, jota pyrimme välttämään niin pitkään kuin mahdollista – siksi lattioillamme on elinikäinen, jopa 33 vuoden takuu.

Pergo-laminaattilattiat: talteenotetusta puusta valmistettu ydin

Puhtaan sisäilman takuu

Vietämme suurimman osan elämästämme sisällä. Siksi kodin ilmanlaadulla on erittäin suuri merkitys. Ilmanlaatuun vaikuttavat monet eri tekijät: ilmanvaihto, kynttilöiden polttaminen, käytetyt puhdistusaineet ja jopa sisustuksessa käytetyt materiaalit, kuten lattia.

Valmistamalla lattiamme itse voimme laskea VOC-yhdisteiden (haihtuvien orgaanisten yhdisteiden) päästöt mahdollisimman alhaiselle tasolle. Esimerkki näistä yhdisteistä on formaldehydi, joka on vaarallista vain erittäin suurina pitoisuuksina. Laminaattilattiamme formaldehydipäästöt ovat lähes olemattomat ja 10 kertaa EU:n asettamia rajoja pienemmät. Lattioidemme päästöt ovat siten verrattavissa luonnonpuun päästöihin, minkä vuoksi olemme saaneet M1- ja A+-merkinnät.

Pitkän aikavälin sijoitus

Koska laminaattilattiasi on pitkän aikavälin sijoitus, joka säilyttää korkean laatunsa pitkään, myönnämme sille elinikäisen, jopa 33 vuoden takuun. Valmistamalla pitkäikäisiä tuotteita estämme lattian päätymisen kaatopaikalle lyhyen ajan kuluttua. Kehittyneen ponttiteknologiamme ansiosta lattian liimaton asennus on todella helppoa – voit jopa siirtää sen myöhemmin muualle, jos siltä tuntuu.

Pergo-laminaattilattiat: 10 kertaa pienemmät formaldehydipäästöt

Toimimme vihreällä energialla

Unilin – konserni Pergon taustalla – on investoinut kahteen biopolttoainevoimalaitokseen, joissa puupöly ja kierrätykseen soveltumaton puujäte muunnetaan vihreäksi energiaksi. Tämä energia palvelee sitten sekä kuluttajia että omia tuotantoprosessejamme. Lisäksi käytämme tuulimyllyjen ja aurinkopaneelien tuottamaa energiaa. Tämän seurauksena noin puolet konsernimme’ tuotannosta toimii uusiutuvalla energialla.

Täydellinen läpinäkyvyys

Arvioimme ja minimoimme laminaattilattian ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta: raaka-aineista aina käyttöiän päättymiseen saakka. Elinkaarianalyysin avulla voimme laskea, missä elinkaaren vaiheissa ympäristövaikutus on suurin ja missä voisimme parantaa toimintatapojamme. Elinkaarianalyysin perusteella laaditaan ympäristötuoteseloste (EPD), jota noudatamme tarkasti.

Joutsenmerkki oli vasta alku

Etsimme aina uusia tapoja parantaa toimintatapojamme. Siksi Joutsenmerkki oli ensimmäinen, muttei todellakaan viimeinen todiste sitoumuksestamme. Kaikki seuraavat merkit osoittavat, että laminaattilattiamme täyttävät tiukimmat ympäristö- ja terveysstandardit:

pohjoismainen ympäristömerkki

Pohjoismainen ympäristömerkki

Arvostettu pohjoismainen ympäristömerkki myönnetään tuotteille, jotka täyttävät korkeat ympäristövaatimukset koko elinkaarensa ajan.

PEFC-merkki

PEFC

Maailmanlaajuisesti luotettu merkki kestävästi hoidettujen metsien puusta valmistetuille tuotteille.

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki

Hyvästä ympäristönsuojelullisesta tasosta kertova merkki myönnetään tuotteille ja palveluille, jotka täyttävät korkeat ympäristöstandardit koko elinkaarensa ajan.

a+

Afsett (A+)

Afsett on ranskalainen päästömääräyksissä käytettävä sertifikaatti. A+ on korkein luokka ja tarkoittaa erittäin vähäisiä päästöjä.

Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1

M1

Todiste siitä, että lattiatuotteemme eivät vapauta myrkyllisiä aineita ja ovat hajuttomia.

EPD

EPD

Ympäristötuoteselosteemme antaa täsmällistä, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa tuotteidemme ympäristötehokkuudesta.